ಉಧ್ಯಮಭಾಗ ಠಾಣೆಗೆ ನೂತನ PI ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ..!

ಉಧ್ಯಮಭಾಗ ಠಾಣೆಗೆ ನೂತನ PI ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ..!
Jana Jeevala Latest Breaking News Download App
Jana Jeevala Latest Breaking News Download App
Jana Jeevala Latest Breaking News Download App

ಉಧ್ಯಮಭಾಗ ಠಾಣೆಗೆ ನೂತನ PI ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕಾರ ..!

ಬಳ್ಳಾರಿಯಿಂದ ಬೆಳಗಾವಿಗೆ ಬಂದ ಬಿರಾದಾರ..!

ಬೆಳಗಾವಿ : ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರ ಆಯುಕ್ತ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಮಭಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಐ ಆಗಿ ರಾಮಣ್ಣ ಬಿರಾದಾರ ಇಂದು (ಗುರುವಾರ) ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಇವರು ಬಳ್ಳಾರಿಯ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತಾ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ
ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.